HE | EN
תמונת תיאור משלימה ללוגו

25-27/8/2019

מידע על סוגי כרטיסים ופסים

 PASS פלטינה VIP – כניסה לכל מופעי הפסטיבל (שני אולמות שלושה ימים)

 PASS זהב – כניסה לכל מופעי PORT ARENA לשלושת ימי פסטיבל

PASS יומי – כניסה לכל המופעים המתקיימים באותו היום (יום אחד, שני אולמות).

כרטיס יומי PORT ARENA – כרטיס לכל מופעי אולם PORT ARENA לפי התאריך והיום הנקובים על הכרטיס.

כרטיס יומי RED NOTE – בשל שריון מקומות לבעלי PASS משולב, מלאי המקומות לאולם זה מוגבל. אי לכך לא תתאפשר רכישת כרטיסים יומיים לאולם זה בנפרד.

הצהרת נגישות · מפת האתר