HE | EN
תמונת תיאור משלימה ללוגו

25-27/8/2019

סוגי הכרטיסים והפסים בפסטיבל:

 PASS פלטינה VIP – כניסה לכל מופעי הפסטיבל (שני אולמות, שלושה ימים).

 PASS זהב – כניסה לכל מופעי אולם PORT ARENA בלבד, לשלושת ימי פסטיבל.

PASS יומי – כניסה לכל המופעים המתקיימים באותו היום (שני אולמות, יום אחד).

כרטיס יומי PORT ARENA – כרטיס לכל מופעי אולם PORT ARENA לפי התאריך והיום הנקובים על הכרטיס.

כרטיס יומי RED NOTE – בשל שריון מקומות לבעלי PASS משולב, מלאי המקומות לאולם זה מוגבל, לא תתאפשר רכישת כרטיסים יומיים לאולם זה.

הצהרת נגישות · מפת האתר